a prečo?

May 29, 2020 14:26

Informácia je sila. Úspešná komunikácia, efektívna a zmysluplná interakcia a výmena dôležitých znalostí zabezpečila prežitie ľudstva. Schopnosť prijímať, pochopiť, spracovať a vymieňať si vedomosti. Vedomosti o zdrojoch energie, prírode, súčasnej situácii, nebezpečenstve, o priateľoch aj nepriateľoch. Zabezpečuje spojenie s minulosťou, len vďaka nej tvoríme svoju budúcnosť. Je to tá tenká hranica medzi silnými a slabými, bohatými a chudobnými, úspešnými a neúspešnými. Vo chvíli, keď si človek uvedomil svoju schopnosť vyjadriť sa, vynašiel sofistikovaný nástroj na dobývanie sveta. Spletitý kód, akým je unifikovaný záznam našej reči je zároveň podkladom pre našu identitu. Od narodenia nás podvedome spája s pocitom bezpečia. Jazyk je najznámejší kanál medzi dvoma svetmi. Most, ktorý mení cudzie, nedostupné a chladné na priateľské, otvorené a blízke. To je čaro a sila vzájomného porozumenia.