o mne

Poháňaná vlastným vnútorným motorom, očarená mysterióznou silou slov, zrodená z hladu po vedomostiach, vyživovaná čerstvým vánkom vo vlasoch, ktorý jej prináša sloboda. Profesionálna a nezávislá prekladateľka s vysokoškolským diplomom, ktorá sa pustila do hľadania esencie textov. Členka Slovenskej asociácie prekladateľov a tlmočníkov (SAPT).

portrait
  1. 1989 - Narodenie
  2. 2005 - Diplom o štúdiu francúzskeho jazyka DELF
  3. 2008 - Maturita
  4. 2015 - Erazmus v Španielsku
  5. 2016 - Magisterský titul v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo
  6. 2017 - Akreditovaná sprievodkyňa cestovného ruchu
  7. 2018 - Nezávislá prekladateľka
  8. 2020 - Členka SAPT
  9. 2021 - Úradná prekladateľka